• עיבוד, הכנסה והפקה  של תלושי שכר.
  • דוחות חודשיים ושנתיים לרשויות ולקופות הגמל.
  • הכנת דוחות ניהוליים לפי מחלקות ומגזרי פעילות.
  • ייעוץ בדיני  עבודה, הכנת הסכמי עבודה, תכנוני מס בפרישה.

צור קשר