• סיוע בהקמת העסק, תוך בחירת המסלול העסקי המתאים (חברה, שותפות, עצמאי).
  • הקמת חברות ורישומן ברשם החברות.
  • הכנת תוכניות עסקיות לקבלת אשראי מהבנקים.
  • הכנת מערכות תמחיר ותמחור.
  • הדרכה בצעדים הראשונים של הקמת העסק.
  • הכנת תקציב ופיקוח על ביצועו.
  • בדיקת כדאיות.

צור קשר