• שירותי ביקורת פנים לחברות ציבוריות ופרטיות.
  • הכנת מערכות בקרה פנימית ונהלים בחברות.
  • בקורת חקירתית לאיתור מעילות, ואי סדרים בארגון.
  • הכנת חברות ציבוריות ל”סקר עמיתים”.

צור קשר