ליווי והקמת עסקים

סיוע בהקמת העסק, תוך בחירת המסלול העסקי המתאים (חברה, שותפות, עצמאי). הקמת חברות ורישומן ברשם החברות. הכנת תוכניות עסקיות לקבלת אשראי מהבנקים. הכנת מערכות תמחיר ותמחור. הדרכה בצעדים הראשונים של הקמת העסק. הכנת תקציב ופיקוח על ביצועו. בדיקת כדאיות.

קרא עוד »

תכנון וייעוץ פנסיוני

הצעה לייעוץ פנסיוני לחברות, הכנת מכרזים בין קופות הפנסיה וניצול מקסימלי של זכויות העובדים. בדיקת תוכניות קיימות של ביטוח סוציאלי, פנסיה, ביטוח מנהלים, ביטוח לאומי. תכנון ובניית מערך זכויות פנסיוניות תוך ניצול מקסימלי של הטבות מס הכנסה. תכנון הבטחת הכנסה

קרא עוד »

ליווי ויעוץ פיננסי

ייעוץ וייצוג בפני בנקים. בנית דוחות תזרימי מזומנים ומעקב שוטף אחרי יתרות הבנק. בדיקת חיובי ריבית ועמלות של הבנקים. חוות דעת מקצועיות בקשר לתביעות נגד בנקים בגין חיובי ריבית יתר ו”התניית שרות בשרות”.

קרא עוד »

בדיקות נאותות

בדיקת העסק לפני קניה, תוך כדי מתן חוות דעת לגבי שוויו מהימנות דוחותיו הכספיים ומתן כלים לקבלת החלטה ולקביעת המחיר הנאות. ביצוע הערכת שווי חברות, לקניה, מכירה, או התמחרות בין בעלי מניות ושותפים.

קרא עוד »