• הצעה לייעוץ פנסיוני לחברות, הכנת מכרזים בין קופות הפנסיה וניצול מקסימלי של זכויות העובדים.
  • בדיקת תוכניות קיימות של ביטוח סוציאלי, פנסיה, ביטוח מנהלים, ביטוח לאומי.
  • תכנון ובניית מערך זכויות פנסיוניות תוך ניצול מקסימלי של הטבות מס הכנסה.
  • תכנון הבטחת הכנסה בגיל פרישה וחלוקה נכונה בין קצבה להון.

צור קשר