איתור רואה חשבון שמתאים לך

מוגש כחומר למחשבה

יש להניח שהגעת לדף זה באתר האינטרנט שלנו הואיל ואתה זקוק או לפחות מתעניין בקבלת שירותים מקצועיים מרואה חשבון.  בישראל היום כמעט כל עסק נדרש לכך. החל בשרותי ביקורת וחשבונאות, המשך בייעוץ מס ויעוץ פיננסי וכלה אפילו בהנפקת אישורים בסיסיים למוסדות. אשר על כן,  למעלה מ- 85%  מהעסקים הפועלים בישראל, גם אלו שאינם מאוגדים במסגרת חברות בע”מ,  מקבלים שירותים מרואה חשבון ברמה כזו או אחרת.

שתי  השאלות הראשונות שאתה וודאי שואל  את עצמך הן:-
1. מי הוא רואה חשבון טוב
2. עם איזה משרד רואי חשבון מן הראוי שאתקשר.
השאלות הללו לא מתעוררות רק בעת פתיחת העסק אלא עולות מחדש בכל פעם שחל בעסק שינוי מהותי או בעת הרחבת פעילותו.
להלן ננסה לדון ולענות על השאלות החשובות הללו.

1. מיהו רואה חשבון טוב
לכאורה מדובר בשאלה טריוויאלית אבל בפועל – לא ממש !! אם היית שואל לדוגמא “מיהו עורך דין טוב?” התשובה הייתה פשוטה למדי – עורך דין טוב הוא זה שמחלץ את לקוחו מבעיה משפטית אליה נקלע, או זה שמנסח עבורו חוזה, כזה או אחר, שדואג באופן מוחלט לאינטרסים שלו ועוד כיוב’ …
עורך דין, תפקידו היחיד והמוחלט  הוא לשמור ולדאוג לאינטרסים של הלקוח שלו-  זאת ותו לא!! ומי הוא רופא טוב?? –מסתמא הוא זה שדואג לרפא אותי או למנוע ממני מחלות!!  –  הלא כן ??  ברם, השאלה מי הוא רואה חשבון טוב היא קצת מורכבת יותר!!!

בעלי המקצועות החופשיים כגון רופא ועורך דין אחראים כלפי הלקוח שלהם וכלפיו בלבד  ואם, חלילה,  הם התרשלו בעבודתם הם עלולים להיתבע על ידו בגין הנזקים שנגרמו לו בשל רשלנותם – אבל רק ע”י הלקוח ולא ע”י אף אחד אחר.  מאידך,  רואה חשבון מעצם הגדרת תפקידו הוא נושא באחריות כלפי כולי עלמא,   ולא רק כלפי הלקוח (העסק המבוקר). – ולמה הכוונה?  אם לדוגמא רואה החשבון לא היה שמרן דיו במהלך הביקורת,  ולא כלל בדוחות הכספיים המבוקרים,  אפילו בשוגג, את מלוא התחייבויות החברה ליום המאזן ו/או הכיר     בהכנסות העסק מוקדם מידי, הוא לכאורה מציג את החברה במצב טוב יותר ממצבה האמיתי,  ואם חלילה, מגיעה החברה לחדלות פירעון וחוסר יכולת להחזיר את מלוא התחייבויותיה,  רואי החשבון עלולים להיתבע ע”י הבנקים, המשקיעים או הנושים האחרים, בעוון כך שלא פעלו בהתאם לעקרון השמרנות לו הם מחויבים.

מאידך אם רואה החשבון פעל בכיוון ההפוך וברשלנותו הוא מקטין את רווחיו     של העסק, אגב  כך שלא הקפיד על כל חוקי המס,  והתוצאה מכך שהעסק שילם לכאורה פחות מס-  הוא עלול לתת את הדין בפני רשות המיסים אפילו כשותף בעבירת מס לכאורה !  אבל החשיפה הגדולה ביותר של רואה החשבון היא בכהונתו כרואה החשבון המבקר של חברה ציבורית,  אם למשל, חלילה וחס,  רואה החשבון התרשל בתפקידו ולא גילה אגב ביקורתו פרט מטעה (לכאורה) הכלול בתשקיף ההנפקה של חברה ציבורית – הוא  עלול  להיתבע בתביעת נזיקין לא רק ע”י הבורסה וע”י הרשות לניירות ערך, אלא לכאורה ע”י כל אדם ו/או כל גוף שמחזיק במניות ו/או באג”ח של אותה חברה ציבורית, זוהי חשיפה מסוכנת במיוחד שכל רואה חשבון חייב להישמר מפניה.
ובתווך בין המוסדות הפיננסים ובין רשויות המס, נמצא הלקוח המבוקר (בעל העסק) שגם לו יש את האינטרסים שלו ואפילו את הגחמות שלו!!!
ברור שרואה החשבון שמקבל את שכרו מהלקוח ירצה לרצות אותו, אבל יש לזכור שהאינטרסים שלו עומדים בדיוק באמצע  בין האינטרסים המנוגדים של המוסדות הפיננסיים מחד  ורשויות המס מאידך, שגם בפניהם חייב רואה החשבון ליתן דין וחשבון.
אם כן,  איך רואה החשבון הטוב יספק את רצון כולם בעת ובעונה אחת???  הואיל וקצרה היריעה מלהמשיך לסקור את הסוגיה, נסכם כבר כאן ועכשיו ונאמר את המסקנה:

רואה חשבון טוב הוא רואה החשבון יצירתי הוא זה שיודע לדאוג לאינטרסים של הלקוח שלו אך בה בעת לשמור על אמינות בפני הגורמים הפיננסים וגם על כך שרשויות המס יכבדו ויקבלו את הדוחות שהוא מגיש בשם לקוחותיו.
ולהיות יצירתי ברמה שכזו, זו בהחלט משימה לא קלה !!

לצורך השוואה בואו ונחשוב רגע על גניקולוג. הפציינטיות של הגניקולוג הן בדרך כלל, אחת מהשתיים :
–  נשים שרוצות ללדת – אך לצערן מתקשות להתעבר
–  ומאידך נשים עם הריון לא רצוי – שרוצות להפטר מהעובר
אבל לעולם לא תבוא לגניקולוג אישה שרוצה בעת ובעונה אחת גם להרות וגם להפסיק את ההיריון,  מאידך לרואה חשבון יכולים להגיע לקוחות,  שבנשימה     אחת ובו זמנית,  רוצים להראות רווחים כדי לשאת חן בעיני הגורמים הפיננסים ומאידך רווחים נמוכים כדי להפחית את המס. ורק רואה חשבון יצירתי במיוחד,  יכול להגיע (בוודאי לא תמיד) לתוצאה שכזו.  ויצירתיות זה לא דבר שלומדים באוניברסיטה,  יצירתיות זה ניסיון, זה אופי וזאת חוכמת החיים.

אשר על כן, בניגוד למה שמקובל לחשוב  על רואי חשבון , שמהם מצפים בעיקר למקצוענות ושמרנות בבחינת  –  רואה חשבון טוב הוא עכבר ספרים מקובע, מדויק ואפור.  הרי מהדיון עד כה הצלחנו להפנים שמבלי לוותר על הדבריםהחשובים כמו : מקצועיות, ניסיון, מוניטין ואמינות מן הראוי שהוא יהיה בראש ובראשונה, בעל מחשבה יצירתית שלעתים יודעת לפעול מחוץ לקופסא.

2. וכעת לשאלה השנייה: עם איזה משרד ראוי שתתקשר

באופן שרירותי למדי נחלק את משרדי רואי החשבון לשלושה סוגים:-

המשרדים הגדולים, אלו הקטנים ואלו שביניהם (הבינוניים).

א. המשרדים הגדולים
אם אתה (הלקוח הפוטנציאלי), בעל שליטה בחברת ענק או בקונצרן בינלאומי, או בחברה בעלת פעילות מורכבת במיוחד – אתה, מן הסתם, צריך להתקשר עם אחד מהמשרדים הגדולים. אותם אלה שבד”כ מאוגדים בתאגידי רו”ח כלל עולמיים הכוללים מאות שותפים בעולם. ובישראל בלבד הם מונים, עשרות שותפים ועוד מאות עובדים. למשרדים  הללו יתרונות גדולים ומשמעותיים, יש בהם מחלקות בעלות מומחיות בכל אחד מענפי החשבונאות והביקורת. תוכל למצוא שם מומחים מנוסים בכל תחומי המס. אך בעיקר תוכל למצוא באמצעותם,  קשרים עם גופים בחו”ל וידע ברגולציות  הקיימות במרבית מדינות העולם.

החסרונות במשרדים הגדולים  הם קודם לכול במחיר שכר טרחתם,  שאינו שווה לכל נפש, והוא מושפע כמתבקש מהתקורות הגבוהות שיש להם.   והחיסרון הנוסף,  וממילא  חשוב לא פחות,  הוא שבשל ריבוי הלקוחות לא תוכל, מן הסתם, לקבל שרות אישי צמוד ושוטף מאחד מהשותפים הבכירים שבמשרד. רוב הלקוחות מטופלים ע”י רואי חשבון זוטרים ו/או אפילו ע”י מתמחים,  מטבע הדברים  דלתם של השותפים הבכירים במשרד לא תהיה פתוחה בפניך רוב הזמן.

ב. המשרדים הקטנים
המשרדים הקטנים הם אותם משרדים שבבעלות רואה חשבון יחיד או אולי שני שותפים בתוספת שנים או שלושה עובדים.
גם למשרדים כאלו יש יתרונות מסוימים.  יש להניח שתוכל  לקבל יחס הרבה יותר  אישי ומוקפד מבעל הבית או מהשותף, ויש להניח שמחירי  שכר הטרחה שלהם  יהיו סבירים,  אף על פי כן  בהחלט יכול להיות שחלק מרואי החשבון במשרדים הללו הם רואי חשבון מקצועיים  ואולי אפילו יצירתיים במידה כזו או אחרת.  ברם החסרונות  הם בד”כ בהעדר ניסיון, מיעוט הקשרים הנדרשים,  מוניטין  מוגבל  במוסדות הפנינסיים ואצל פקידי השומה,  התמחות מוגבלת,  אך בעיקר העדר גיבוי  של רואה חשבון אחר בהעדרו של השותף המטפל.

ג. המשרדים  הבינוניים
המשרדים הללו הם בד”כ בבעלות 2-7 שותפים ובין 10 עד 30 עובדים, אם המשרדים הללו הינם משרדים וותיקים ובעלי מוניטין ואם השותפים והעובדים הבכירים שלו הם אמינים ומנוסים תוכל למצוא בהם מקצועיות רבה ורחבת היקף, יחס אישי ומסור, טיפול צמוד של השותף האחראי ובהעדרו תוכל לקבל גיבוי מהיר ויעיל של רואה חשבון ותיק אחר. והכול במחירים שווים לכל נפש.

המסקנה המתבקשת מניתוח התשובות לשתי השאלות הנ”ל היא, שאם אינך נמנה על החברות הגדולות  במיוחד, מחד גיסא, ואינך עצמאי קטן בעל פעילות מוגבלת מאידך גיסא, מן הראוי שתתקשר עם אחד מהמשרדים הבינוניים, ומתוכם תבחר את זה שאתה מרגיש משוחרר, חופשי, נוח ובעיקר בטוח בחסות  מנהלי המשרד ועובדיו. אבל, כפי שהוסבר לעיל, אל תוותר על בחינת הרו”ח שעומד מולך – האם הוא אפור ומקובע או יש לו את היכולת להיות מקורי ויצירתי.
משרד צנגוט באומר הוא אחד מהמשרדים הבינוניים והותיקים באזור חיפה. פרטים אודות המשרד, תחומי פעילותו, ניסיונו, קשריו, איכות העובדים שלו ותחומי מומחיותם תוכל לקרוא בהרחבה  באתר זה.

אבל יש לומר בצניעות המתחייבת שבמשרד זה תוכל למצוא מקוריות לא מעטה וחשיבה יצירתית “מחוץ לקופסה”. ועל כך יעידו לקוחות המשרד.

אנחנו מאחלים לך בחירה מוצלחת .

צור קשר