• בדיקת העסק לפני קניה, תוך כדי מתן חוות דעת לגבי שוויו מהימנות דוחותיו הכספיים ומתן כלים לקבלת החלטה ולקביעת המחיר הנאות.
  • ביצוע הערכת שווי חברות, לקניה, מכירה, או התמחרות בין בעלי מניות ושותפים.

צור קשר