רכישה או השקעה בעסק או בחברה היא סוגיה משמעותית בעלת השלכות אישיות, עסקיות, מקצועיות וכלכליות רבות. לפני שאדם נתון או חברה מתכוון לרכוש או להשקיע בחברה אחרת, הוא יעסיק לרוב אנשי מקצוע שיבצעו בדיקת נאותות חשבונאית. הבדיקה בודקת את ההיסטוריה של העסק, את הסיכונים האפשריים ברכישתו מצד אחד ואת הפוטנציאל הכלכלי שלו מאידך, סוקרת היבטים חוקיים, דוחות כספיים ואת כל רובדי הפעילות הנוכחיים של העסק. רכישה או השקעה ללא בדיקת נאותות חשבונאית הנה צעד פזיז שמומלץ מאוד להימנע ממנו.

לא לקנות חתול בשוק

המשפט הזה נפוץ מאוד בעגה הישראלית, וכשמדובר בסכומי כסף אדירים והחלטות עסקיות רחבות היקף שעומדות על הפרק – הוא מקבל משנה תוקף נוסף. מעבר לברור מאליו, כמו בדיקה של הסיכון שברכישה אל מול הפוטנציאל שלה, בדיקת נאותות חשבונאית בודקת את אמינות העסק, אמינות הדוחות שלו, בודקת את ההיסטוריה שלו מכל בחינה ומתייחסת לכל ההיבטים החוקיים שלו. בצורה זאת יכול משקיע או רוכש לוודא שהוא משקיע במה שהוא חושב שהוא משקיע, ושמושא ההשקעה או הרכישה עומד בכל התקנות הקבועות בחוק.

לגלות את החבוי

בדיקת נאותות חשבונאית יכולה לזהות נתונים ועובדות בהיסטוריה של העסק ובפעילות הנוכחית שלו שאולי לא דווחו, הוסתרו או שכלל לא היו ידועים לבעליו הנוכחיים. יכולות להיות לעסק, למשל, התחייבויות לגורמים שונים, שלולא הבדיקה, הרוכש הפוטנציאל לא היה מגלה עד לאחר שכבר רכש את החברה.

לקחת החלטה מושכלת

בדיקת נאותות חשבונאית מוודא שלעסק או לחברה יש עתיד ושכדאי להשקיע בהם. מעבר לכך, היא גם מכמתת את הסוגיה – לא רק אם להשקיע, אלא כמה: מהו שווי החברה?

היא גם עונה על שאלות נוספות כגון: האם החברה צפויה לעמוד בסערות השוק? האם היא מתנהלת באופן אמין וחוקי? עד כמה יעילים כל המערכים הארגוניים והתפעוליים של החברה? האם התחזיות הנוכחיות שלה הן בגדר הסביר או שלא?

“צנגוט באומר מור– רואי חשבון” ישמח לבצע בעבורכם בדיקת נאותות חשבונאית מקיפה, מקצועית ובסטנדרטים גבוהים ובלתי מתפשרים. כל זאת על מנת שתוכלו לבצע החלטה מושכלת וכשבידכם כל המידע הרלוונטי והעדכני ביותר. פנו אלינו עוד היום לקבלת מידע נוסף.

צור קשר