כל עסק, עצמאי או חברה, משלם מס הכנסה באופן חודשי או דו – חודשי (תלוי בהיקף פעילותו), באמצעות פנקס מקדמות או באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים. לאחר הגשת הדוח השנתי וחישוב המס באופן מדויק, הוא ישלם את ההפרש, שלא שילם דרך המקדמות במהלך שנת המס, או יקבל חלק ממה ששילם בחזרה – בהתאם לממצאי הדו”ח.

במידה ומדובר בעסק חדש הנמצא בשנתו הראשונה, סכום המקדמה החודשית נקבע על פי השערותיו ותחזיתו של בעל העסק ולפי תחום העיסוק שלו. אם מדובר בעסק בעל ותק, סכום המקדמות החודשי נקבע על פי ההכנסות של העסק בשנת המס הקודמת. במידה ובעל העסק סבור שהוא משלם יותר מדי מס דרך המקדמות, ניתן לבקש הקטנת מקדמות מס הכנסה. לייעוץ בדבר תשלומי מקדמות למס הכנסה והקטנות מקדמות ניתן לפנות אלינו ולזכות במענה מקיף, מקצועי ושלם.

מועד תשלום המקדמות ואופן התשלום

ביום ה-15 לחודש של רוב החודשים, על בעל העסק לשלם את המקדמה בעבור החודש הקודם. הדיווח מתבצע על פי מחזור ההכנסות ללא מע”מ באותו חודש (ולא על פי הרווחים !) ושיעור המקדמות שנקבע לאותו עסק ע”י רשות המיסים.

אם בעל עסק חדש לא קיבל פנקס מקדמות, או הודעה על שיעור המקדמות, עליו לפנות לרשות המיסים.

שיעור המקדמה הוא משוער בלבד. כמובן שעסק הוא דבר דינאמי ורמת רווחיו משתנים מעת לעת. מסיבה זאת, יש לקחת את גובה המקדמה בעירבון מוגבל ובמידת הצורך לבקש הקטנה (או הגדלה) של המקדמות. רק לאחר הגשת הדו”ח השנתי למס הכנסה ניתן לבדוק כמה מס היה צריך לשלם. בהתאם לדו”ח השנתי יתקבל החזר מס ששולם בעודף או הודעה לשלם את יתרת החוב.

ניכוי מס במקור

דרך נוספת לשלם מס הכנסה כעצמאי היא ניכוי המס מתשלומים שמשלמים לו הלקוחות שלו. במצב כזה מקזזים את סכום המס שנוכה במקור מחישוב המקדמות החודשיות כפי שתואר קודם. ניתן להגיש בקשה לפטור חלקי או מלא מניכוי מס במקור.

המשרד שלנו עוסק בין היתר בכל הקשור למס הכנסה, תשלום חודשי למס הכנסה, ניכוי מס במקור, תשלום על ידי מקדמות והתאמת מקדמות מס הכנסה לצרכי העסק. רואי החשבון המיומנים ב-“צנגוט באומר מור” ישמחו לעמוד לרשותכם.

צור קשר